Legal

D’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades facilitades en aquest formulari passaran a formar part d’un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’associació CLUB FNEC (NIF G62814512) i que seran tractades per tal de gestionar la vostra petició d’adhesió i l’enviament d’informació sobre actes organitzats per nosaltres. En qualsevol moment podeu exercir els drets d’accés, rectificació i/o cancel·lació mitjançant correu electrònic a la següent adreça info@mitjanslliures.cat indicant el dret que voleu fer efectiu. L’enviament d’aquestes dades comporta el vostre consentiment exprés per a la seva publicació al llistat d’adhesions al manifest al nostre web.